Doğu Türkistan Raporu Yayımlandı

27.09.2020

how to create your own web page
Mobirise

ASPI bir düşünce kuruluşu ve merkezi Avustralya’da.
ASPI, uydu fotoğraflarına baktı ve bir rapor hazırladı. Buradaki bilgiler o rapora ait.
Çin, Doğu Türkistan’daki dini yerlere zarar veriyor. Çin, Doğu Türkistan’daki 16 bin camiye zarar verdi. Camilerin % 65’inde hasar var. Çin, 2017’den beri 8.500 camiyi de tamamen yıktı. Bu camilerin yerleri şu an boş.
Şu anda Doğu Türkistan’da yaklaşık 3 bin cami sağlam. Ancak bu camilerin % 75’i kilitli. Camilerde ibadet etmek mümkün değil. Çin, bazı camileri de kafe, bar, tuvalet yaptı.
Çin, Uygurların diline, kültürüne, müziğine zarar veriyor. Rapora göre Müslüman devletler bu konuda Çin ile mücadelede başarısız.  

Avustralya merkezli düşünce kuruluşu ASPI, uydu görüntülerine bakarak bir rapor hazırladı. Rapora göre Çin, Doğu Türkistan’daki 16 bin camiyi kısmen yıktı veya onlara ağır zarar verdi.
ASPI, bu raporu Doğu Türkistan’da dini ve kültürel mekânlardaki zararı göstermek için hazırladı. Çin, Doğu Türkistan’daki camilerin yüzde 65'ini tahrip etti ya da yıktı.
Rapora göre Çin, 2017 yılından beri 8 bin 500 camiyi de tamamen yok etti. Bu camilerin bazılarının yerleri şu an boş duruyor.
Rapora göre Doğu Türkistan’da yaklaşık 3 bin cami sağlam kalmış olabilir. Sağlam kalan camilerin yüzde 75'i kilitli ve ibadet etme imkânı yok. Çin, bazı sağlam ibadethaneleri kafe, bar ve hatta umumi tuvalet yaptı.
Çin hükûmeti Uygurların dilini, kültürünü ve müziğini yok etmeye veya değiştirmeye çalışıyor. Rapora göre Müslüman ülke yönetimleri, Uygur kültürünün değiştirilmesine karşı çıkma konusunda başarısız oldu. 

Avustralya merkezli düşünce kuruluşu ASPI'nin, uydu görüntülerini analiz ederek hazırladığı rapora göre Doğu Türkistan genelinde 16 bin cami ya kısmen yıkıldı ya da ağır hasar gördü.
Rapor, Doğu Türkistan genelinde dini ve kültürel mekânlarda yürütülen yıkımı göstermek için hazırlandı.
Raporda Çin hükûmetinin, 2017 yılında başlattığı faaliyet kapsamında 8 bin 500 camiyi de tamamıyla ortadan kaldırdığı yer aldı.
ASPI, Doğu Türkistan genelinde 3 bin civarında caminin sağlam kalmış olabileceğini belirtti.
ASPI'nin raporunda, Çin hükümetinin Uygurların dinini, dilini ve müziğini hedef aldığına, kültürel mirası da aktif olarak sildiğine ya da değiştirdiğine yer verildi.
Rapora göre Çin, Doğu Türkistan'da Müslümanlarca kutsal sayılan dini, tarihi ve kültürel mekânların yüzde 30'unu yıktı. İlaveten bu mekânların yüzde 28'i kısmen tahrip edildi veya kullanım amacından koparıldı. Raporda binası ayakta duran ibadethanelerin bazılarının kafe, bar ve hatta umumi tuvalete dönüştürüldüklerinin anlaşıldığı bilgisi paylaşıldı.
Öte yandan sağlam kalan camilerin de yüzde 75'inin kapısına kilit vurulduğu ve ibadet etme imkânı olmadığı bildirildi. 

No special actions required, all sites you make with Mobirise are mobile-friendly. You don't have to create a special mobile version of your site, it will adapt automagically.

Cut down the development time with drag-and-drop website builder. Drop the blocks into the page, edit content inline and publish - no technical skills required.

Choose from the large selection pre-made blocks - full-screen intro, bootstrap carousel, slider, responsive image gallery with, parallax scrolling, sticky header and more.

© Copyright 2021 Misafirler
All Rights Reserved
Tüm Hakları Saklıdır